For å slette firma åpner du Gjestebok og går til Innstillinger —> Firma

Så velger du firmaene du ønsker å slette, trykk på X’en (1) for å slette.

For å lagre endringene trykker på du lagre-ikonet.

Fant du svaret?