QS Manager Nordic AS slår seg sammen med Bedriftstjenester Innlandet AS og blir til Digitaliseringsfabrikken AS!

Nye utfordringer
Digitaliseringen av stadig flere funksjoner i samfunnet fører til nye muligheter og nye utfordringer -både for offentlige og private virksomheter. Det blir mer og mer tydelig at "alt henger sammen med alt" – og evnen til å se helhetsperspektiv og synliggjøre sammenhenger blir stadig mer viktig. 

Samler viktig kompetanse

Helt siden 1995 har QS Manager laget løsninger som hjelper til med å holde oversikt over IKT-løsninger og andre viktige ressurser i virksomheten. På en visuell måte synliggjør vi hvordan ting henger sammen, og hvilke virksomhetsprosessen de ulike resursene støtter. Dette har og spart våre kunder for både tid og frustrasjon. Vi arbeider for å gjøre det enkelt å finne rett informasjon når en trenger det. Oversikt er en forutsetning å vurdere risiko- og sårbarhet. I tillegg har QS Manager siden 2003 levert produktet QS Gjestebok, og har per idag i overkant av 100 fornøyde kunder av denne løsningen for besøkshåndtering. 

Bedriftstjenester Innlandet har siden 2005 hjulpet virksomheter med å anskaffe riktig teknologi, og med å implementere dette i virksomheten. Vi kan forvaltning av teknologi, og vi hjelper vår kunder å utnytte potensialet disse verktøyene representerer. Entreprenørskap og administrasjon av virksomheter har vært vårt spesialfelt gjennom mange år.

Vi samler nå kompetansen og ressursene fra disse selskapene i ett selskap for å være enda bedre rustet til å hente fram gode løsninger på viktige utfordringer.

Eksisterende avtaler med QS Manager Nordic og Bedriftstjenester Innlandet AS løper videre og ivaretas heretter av Digitaliseringsfabrikken AS. 

Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid!

Med vennlig hilsen,
Tor Sætrang (Daglig leder)

Fant du svaret?