QS Gjestebok kan benyttes av flere brukere samtidig. 

Ved å installere programmet med database på en server, vil flere kunne få tilgang til programmet ved enten å installere programmet på sin maskin ved hjelp av installasjonsprogrammet ”InstallClient.exe” som ligger i katalogen hvor QS Gjestebok er installert, eller lage en snarvei til de aktuelle programmene. 

Dette vil i tilfelle kreve at du endrer sikkerhetsinnstillingene for .NET Framework på den lokale PC'en. Hvordan du gjør dette, er beskrevet i kapitlet ”Oppsett .NET Framework”. 

Man kan starte programmet fra alle arbeidsstasjoner som har tilgang til serveren, ved bare å lage snarvei til filene:

Guestbook.exe -R for Selvbetjeningsmodulen

Guestbook.exe for Administrasjonsmodulen

For å kunne installere eller kjøre programmet fra andre maskiner i nettverket, er det nødvendig at de aktuelle arbeidsstasjonene har lese og eksekveringsrettigheter til katalogen der QS Gjestebok er installert.

Fant du svaret?