Alle samlinger
QS Gjestebok
Generelt
Multibruker og QS Gjestebruk
Multibruker og QS Gjestebruk

Slik kjører du flere instanser av QS Gjestebok fra samme installasjon

Gjestebok avatar
Skrevet av Gjestebok
Oppdatert over en uke siden

QS Gjestebok kan benyttes av flere brukere samtidig. 

Ved å installere programmet med database på en server, vil flere kunne få tilgang til programmet ved enten å installere programmet på sin maskin ved hjelp av installasjonsprogrammet ”InstallClient.exe” som ligger i katalogen hvor QS Gjestebok er installert, eller lage en snarvei til de aktuelle programmene. 

Dette vil i tilfelle kreve at du endrer sikkerhetsinnstillingene for .NET Framework på den lokale PC'en. Hvordan du gjør dette, er beskrevet i kapitlet ”Oppsett .NET Framework”. 

Man kan starte programmet fra alle arbeidsstasjoner som har tilgang til serveren, ved bare å lage snarvei til filene:

Guestbook.exe -R for Selvbetjeningsmodulen

Guestbook.exe for Administrasjonsmodulen

For å kunne installere eller kjøre programmet fra andre maskiner i nettverket, er det nødvendig at de aktuelle arbeidsstasjonene har lese og eksekveringsrettigheter til katalogen der QS Gjestebok er installert.

Svarte dette på spørsmålet?