Oppsett av .NET Framework

Slik tilpasser du .NET Framework innstillinger for QS Gjestebok

Gjestebok avatar
Skrevet av Gjestebok
Oppdatert over en uke siden

Oppsett av .NET Framework
For å kunne kjøre programmet fra en lokal maskin over intranett, må man sette innstillinger i .NET framework til å tillate dette. 

Man må ha Full Trust på Intranett slik at man gir tilgang til filsystemet. Dersom man ikke gjør dette, vil man få en FileIOPermission feilmelding. Programmet vil da ligge som en prosess i bakgrunnen på den maskina det ble startet fra, men vil ikke være synlig. 

Dette oppsettet må settes på den maskina man sitter på når man vil kjøre QS Gjestebok over nett, altså ikke den maskina QS Gjestebok er installert på.

Slik går du fram:

  • Gå til kontrollpanelet.

  • Klikk administrative verktøy.

  • Klikk på .NET 2.0 konfigurasjon.

  • Klikk på link Configure Code Access Security Policy.

  • Klikk på Adjust Zone Security.

Nå kommer denne wizarden opp:

  • Velg “Make changes for this computer"

  • Klikk "Next" .

  • Klikk på “Local Intranet”.

• Sett Local Intranet til Full Trust. Klikk Next >
• Klikk Finish.

Svarte dette på spørsmålet?