Alle samlinger
Brukerstøtte
Integrasjoner
Active Directory synk med Powershell script
Active Directory synk med Powershell script

Lær mer om hvordan Active Directory integrasjon fungerer.

Gjestebok avatar
Skrevet av Gjestebok
Oppdatert over en uke siden

Her lærer du hvordan du setter opp Active Directory Sync fra ditt lokale AD til Gjestebok.com

Hvordan fungerer integrasjonen?

Active Directory integrasjonen er annerledes enn andre sky-baserte verktøy som G Suite og Office 365. Med denne integrasjonen skapes en CSV-fil som automatisk lastes opp til Gjestebok.com.

Merk:

  • Powershell versjon 3.0 eller høyere er påkrevd for denne integrasjonen.

  • Du kan fortsatt legge til og slette ansatte manuelt med denne integrasjonen aktivert.

Aktiver Active Directory Integrasjonen

  • Gå til Instillinger --> Integrasjoner og velg Active Directory Sync, velg Aktivér

Kjør første synkronisering

  • Du finner ditt CRON-script her, kopier og lagre filen på din AD-kontroller. Se eksempel nederst i denne teksten.

Områder som kan / skal endres er definert i toppen av scriptet. Endre seksjonen som gjelder OU slik at den er tilpasset implementasjonen av deres AD.

  • Kjør scriptet via kommandolinjen eller powershell for å verifisere at scriptet kjører korrekt og synkroniserer brukere med din instans av Gjestebok. 

  • Du kan bekrefte dette ved å se under:

Instillinger --> Integrasjoner --> Active Directory Sync --> Status

Sett opp automatisk kjøring via Task Scheduler

  • Åpne Task Scheduler

  • Åpne Task Scheduler Library og Create Task

  • Tilpass innstillinger i henhold til deres ønsker, det er viktig at brukeren som settes til å kjøre oppgaven har leserettigheter til AD-instansen.

  • Sett tidsplanen du ønsker å kjøre etter. 

Nå er Active Directory Synkronisering satt opp, sjekk status under integrasjonen i Dashboard eller logger på AD-maskinen om det oppstår feil.

Har du spørsmål eller utfordringer ta kontakt med oss!


Eksempel på Cron-script:

  ### Customize the following variables

  # List of Organizational Units (OUs)
  # The script will search each OU and add all
  # matches to your employee directory
  $OUS =  @(
    "OU=Oslo,DC=win,DC=gjestebok,DC=com",
    "OU=Bergen,DC=win,DC=gjestebok,DC=com"
  )

  # gjestebok Plugin Token
  # - This is already pre-populated with your plugin token.
  # - New plugin-token is available from dashboard at gjestebok.
  $INSTALL_TOKEN="9def1182-1b5c-4a3e-a1a2-s03488k628e7"

  # Path to store CSV file (edits optional)
  # Customize the path where gjestebok stores temp files
  # while syncing
  $gjestebokEXPORTPATH="C:\Scripts\gjestebok"
  $gjestebokEXPORT= $gjestebokEXPORTPATH + "\gjestebok_export.csv"

  ### End of custom section

Svarte dette på spørsmålet?