MSSQL og QS Gjestebok

Administrasjon av databasen tilhørende QS Gjestebok

Gjestebok avatar
Skrevet av Gjestebok
Oppdatert over en uke siden


Gjelder for: MSSQL Express, 2008, 2012, 2016

Merk: Denne artikkelen går utifra at databasen er installert lokalt på maskinen som skal benytte den. Men gjelder også der databasen er installert på annet utstyr i nettverket.

Problem:
Etter eller under installasjon av applikasjonen får man ikke koblet til databasen etter dialogen vist under.  

Forutsetningen for å koble applikasjonen til databasen er at brukeren som kjører applikasjonen (QS Gjestebok) har lese / skriverettigheter til gjeldende database. 

Eventuelt at man velger å definere egen pålogging ved oppstart, altså at man fjerner haken for "Use Trusted Connection".

Løsning:
Legg til domenebruker / gruppe med (Windows Authentication) tilgang til SQL-databasen.

  • Gå til Management Studio, er det ikke lastet ned og installert kan du gjøre det her.

  • Logg inn med bruker som har rettigheter til å endre oppsett (sa) eller annen dbadmin.

  • Velg Connect

  • Høyreklikk på Logins, og velg New Login

  • Om du skal legge til en bruker på domenet, eller en annen lokal bruker på maskinen velger du search. Velg check names for å validere.

  • Velg Default Database, Gjestebok (eller annet navn om du har endret det).

  • Gå til User Mapping, huk av for hvilke databaser mapping gjelder. 

  • Velg database role membership, DB_owner

  • Trykk OK. Denne brukeren skal nå ha tilgang til databasen, og kan starte QS Gjestebok.

Ta kontakt med oss via chatten nederst i høyre hjørnet på siden her, eller kontakt oss via telefon eller e-post.

Svarte dette på spørsmålet?