Slik setter du statisk IP på iPad
Gjestebok avatar
Skrevet av Gjestebok
Oppdatert over en uke siden

For å angi en statisk IP-adresse, gjør du følgende:

Trykk på innstillingsikonet på skjermen din på iPhone / iPad.

Gå til Wi-Fi-delen.

Trykk på den blå i'en ved siden av navnet på Wi-Fi-nettverket.

Gå til statisk fanen (bildet nedenfor er et eksempel, bruk din egen nettverksinfo).

Trykk på IP-adressefeltet og skriv inn den statiske IP-adressen du vil bruke på iPhone / iPad.

Trykk på Router-feltet og skriv inn IP-adressen til router/gateway.

Trykk på Subnet Mask og skriv inn informasjonen din (vanligvis 225.225.0.0).

Lagre innstillingene.

Svarte dette på spørsmålet?