Alle samlinger
Brukerstøtte
Support
This application has beeen blocked
This application has beeen blocked

Hvordan kjøre Gjestebok i begrensede miljøer

Gjestebok avatar
Skrevet av Gjestebok
Oppdatert over en uke siden

Gjelder: Windows 10

For automatisk oppdatering, håndtering av print og flere funksjon så bruker Gjestebok forhøyede rettigheter. Dette betyr at det beste er å kjøre applikasjonen med en bruker som har lokale administrasjonsrettigheter, eller sette applikasjonen til å kjøres med forhøyet rettighetsnivå. 

Om UAC eller andre policies begrenser muligheten til å kjøre applikasjoner så vil feilmeldingen "This app has been blocked by your system administrator" komme opp ved kjøring av Gjestebok.exe. 

Dette er noen av de mulige løsningene på dette:

  • Legg til brukeren som skal kjøre Gjestebok.exe i Administrator-gruppa

Eller:

  • Sett .exe filen til å alltid kjøre som administrator. For å gjøre dette må du høyreklikke på .exe filen, velge 

Eller:

  • Endre registernøkkelen ConsentPromptBehaviorUser fra 0 til 1 (Disabled til Enabled). Du finner denne nøkkelen under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Kontakt oss gjerne i chatten om du har spørsmål rundt dette.

Svarte dette på spørsmålet?