Alle samlinger
Personvern
Perrsonvernerklæring
4. Dette registrerer vi om deg
4. Dette registrerer vi om deg

Hva registreres når du er i kontakt med oss eller bruker vårt produkt?

Gjestebok avatar
Skrevet av Gjestebok
Oppdatert over en uke siden

Hva registreres når du bruker gjestebok.no

Webanalyse?

Ja.

Informasjonskapsler

Ja.

Hva registreres når du kontakter oss?

Telefon

Når du ringer oss, vil ditt telefonnummer bli lagret sammen med opplysninger om når du ringte og hvor lenge samtalen varte. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat som journalføres etter samtalen. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

E-post

Vi bruker TLS-kryptering for å sikre vår e-postkommunikasjon. De fleste epost tjenester støtter dette, og din e-postkommunikasjon med oss vil da være sikret. Vi ber likevel om at du ikke sender sensitive personopplysninger eller beskyttelsesverdig informasjon per e-post, da vi ikke kan garantere at din e-postleverandør støtter TLS.

Vi skanner all inn og utgående e-post for virus og skadevare.
Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern.. Den berettigede interessen er å sikre DIGFAB sin IKT-infrastruktur.

Chat

Når du kontakter oss via chat lagres din ip-adresse, tidspunkt for kontakten og e-post eller telefonnummer om du velger å oppgi dette. Om du allerede er bruker av app.gjestebok.no lagres også innholdet i samtalen så lenge din bedrift er kunde hos DIGFAB. 

Besøkende
Som bruker av Gjestebok, besøkende hos en av våre kunder, så lagrer vi ditt telefonnummer, tidspunkt og hvem du besøker samt ditt navn og firmanavn. Om du ønsker innsyn i disse detaljene kan du sende din henvendelse til hei@gjestebok.no.

Svarte dette på spørsmålet?