Alle samlinger
Personvern
Perrsonvernerklæring
5. Behandling av opplysninger når du er i kontakt med oss
5. Behandling av opplysninger når du er i kontakt med oss

Hvordan behandles dine data

Gjestebok avatar
Skrevet av Gjestebok
Oppdatert over en uke siden

Webanalyse

Ja.

Tilbud og veiledning

Når du kontakter oss for veiledning, behandler vi opplysninger for å kunne besvare ditt spørsmål. Vi lagrer opplysninger som er nødvendig for å kunne besvare din henvendelse. Dersom du ringer oss, vil vi lagre ditt telefonnummer og tidspunkt for samtalen. Dersom du kontakter oss per e-post, vil vi lagre din henvendelse, vårt svar og din e-postadresse.

Spørreundersøkelser

Når vi gjennomfører spørreundersøkelser, vil vi alltid informere om formålet med den, og hvorvidt den er anonym eller ikke. DIGFAB vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt.

Anonyme undersøkelser

Dersom undersøkelsen er anonym, vil ikke DIGFAB samle inn noe informasjon som kan kobles til deg.

Identifiserbare undersøkelser

Dersom undersøkelsen ikke er anonym, kan DIGFAB identifisere de som har besvart undersøkelsen. Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a), hvor du samtykker til vår behandling av opplysninger om deg. DIGFAB bruker Google Form til å gjennomføre undersøkelser.

Svarte dette på spørsmålet?