Alle samlinger
Brukerstøtte
Slik bruker du Logg / Søk i QS Gjestebok
Slik bruker du Logg / Søk i QS Gjestebok

Slik kan du lage statistikk og få bedre oversikt over bruk av resepsjonsløsningen.

Gjestebok avatar
Skrevet av Gjestebok
Oppdatert over en uke siden

Logg/Søk

Dette skjermbildet benyttes til å søke etter gjester som er registrert tidligere. Her kan du sjekke dem inn igjen, eller skrive ut etiketter til gjester som er forhåndsregistrerte, eller har vært på besøk tidligere. Listen viser hvilken status de har, og har mange av de samme mulighetene som innelisten. Bildet egner seg derfor godt til å hente opp en som har vært på besøk tidligere, og så sjekke inn direkte herifra.

Du kan styre tekststørrelse, og sortere på samme måte som i Innelisten. Du har også tilgang til de samme hurtigtaster her som i innelisten. Klikker en på høyre musetast, vil en få opp den samme menyen som i innelista. Disse valgene er beskrevet i kapittelet ”Inneliste”. Listen kan ”filtreres” slik at bare et utvalg etter gitte kriterier kommer opp. Du kan benytte de som forhåndsdefinerte søkene, eller lage dine egne søk. Om du ønsker, kan du lagre egne søk, slik at du rask kan benytte dem igjen.

Det er laget et knippe med hurtigsøk:

  • Innregistrerte i dag. Dobbeltklikk på denne, og listen vil bare vise de som har blitt innregistrert i dag (inkludert alle som har sjekket ut igjen).

  • Alle utregistrerte (uansett dato). Dette valget gir en oversikt over alle gjester som har vært på besøk, som har status ”utregistrert”.

  • Alle poster. Viser alle gjester som har vært registrert i systemet.

  • Forhåndsregistrerte. Kanskje det utvalget som er mest brukt av skrankepersonalet. Sorterer ut alle som har status ”Forhåndsregistrert” slik at det blir enkelt å finne dem. Om du ønsker å skrive ut mange etiketter på en gang (for eksempel om du venter besøk av en større gruppe, og vil ha skrevet ut etikettene på forhånd), kan du markere alle, og velge ”Skriv ut etikett”. På samme måte kan du sjekke dem inn ved å markere en eller flere, høyreklikke og velge ”Sjekk inn”, alternativ trykk på hurtigtastene Ctrl + I.

  • Utregistrerte i dag. Rask oversikt over alle som har vært på besøk og sjekket seg ut denne dagen. 

Lage ditt eget søk

Klikk på fanen ”Eget søk”. Her kan du velge hvilke kriterier du vil søke etter.
For de ulike feltene kan du sette ulike kriterier som ”Inneholder”, ”Lik”, ”Ikke lik”, ”Er tomt”, ”Ikke tomt”. Du kan også sette datointervaller.

Klikk på knappen ”Søk” når du har satt inn ønskede kriterier. Resultatet av søket vil være de forekomster som stemmer med summen av alle kriteriene som settes. Ønsker du å benytte samme søk senere, klikk på ”Lagre søk”, det kommer opp et vindu hvor du skriver inn et navn på søket. Skriv inn det navnet du ønsker å gi dette søket, og klikk på ”OK”. Den vil nå komme opp på listen over lagrede søk.

Slette lagret søk

Har man lagret et søk som man likevel ikke vil ha, kan dette slettes. Dette gjøres ved å klikke på ønsket søk og klikke på knappen ”Slett søk” eller høyreklikke og velg ”Slett søk” fra pop-up menyen. Man får deretter et kontrollspørsmål om man ønsker å slette valgte søk. Trykk da på knappen ”Ja”.

Sjekk inn en tidligere gjest på nytt

Finn den aktuelle gjesten eventuelt ved å søke som tidligere beskrevet. Klikk på registreringen (gjesten) slik at denne blir markert. Høyreklikk for å få frem popup-menyen og velg ”Sjekk Inn”, eller trykk Ctrl + I. Gjesten sjekkes inn og vil dukke opp på Innelisten. Hvis det i skjermbildet ”Innstillinger" under fanen ”Programinnstillinger” er valgt ”Spør om å skrive ut etikett etter manuell innsjekking”, vil det dukke opp et bilde hvor du kan velge dette.

Rediger opplysningene på en tidligere gjest

Du kan endre opplysningene som er registrert på gjestene som har vært innregistrert ved å dobbeltklikke på dem – da kommer registreringsbildet opp, og du kan endre de feltene du ønsker.

Slett registrering

Om du ønsker å slette en gjest fra listen, kan dette gjøres ved å markere den du ønsker å slette, høyreklikke og velge ”Slett”, eller trykke Ctrl+Delete.

Svarte dette på spørsmålet?